Negen van de tien Nederlanders heeft de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ gezien of gehoord. SIRE bundelde de grote hoeveelheid reacties op de campagne in een witboek dat vandaag wordt overhandigd aan demissionair minister Spies van BZK.

De campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ is naar eigen zeggen van de stichting één van de meest impactvolle SIRE campagnes ooit. Naar aanleiding van de campagne heeft Nederland massaal haar stem laten horen tegen geweld tegen hulpverleners. Via de website handenaf.nl ondertekenden ruim 93.000 mensen de petitie en zijn ruim 8000 reacties en aanbevelingen achtergelaten.

Naast de grote hoeveelheid steunbetuigingen aan het adres van de hulpverleners, blijkt dat veel Nederlanders het geweld tegen hulpverleners zat zijn, zo constateert SIRE. Uit de vele reacties blijkt volgens SIRE woede, frustratie en onbegrip over het feit dat daders in de beleving van de publieke opinie zo makkelijk wegkomen met wat ze hulpverleners aan doen. Deels betreft dit een roep om strenger te straffen, deels om slimmer te straffen.

Daarnaast denkt Nederland dat er een preventieve werking uitgaat van betere voorlichting over wat voor werk hulpverleners verzetten, welke rol je als omstander kunt of zelfs moet vervullen, en dat hulpbehoevenden aan hun lot overlaten of hulpverleners belemmeren strafbaar is.

De SIRE-campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ startte op 27 december j.l., net voor Oud en Nieuw. Uit onderzoek dat onderzoeksbureau Trendbox in opdracht van SIRE heeft uitgevoerd, blijkt dat 9 van de 10 Nederlanders de campagne ‘Handen af van onze hulpverleners’ hebben gezien of gehoord. De meerderheid is ervan overtuigd dat de campagne een hart onder de riem steekt van hulpverleners en meer bewustwording creëert. Zes op de tien Nederlanders geeft zelfs aan meer respect te hebben gekregen voor hulpverleners na het zien van de campagne. Daarnaast had de campagne een enorm mediabereik. Nooit eerder is een SIRE campagne afgetrapt met zoveel aandacht in de nieuwsprogramma’s op radio en televisie en met zoveel mediaruimte die door media-exploitanten gratis te beschikking werd gesteld. Dat de campagne iets los heeft gemaakt, blijkt ook uit de massale reacties op handenaf.nl, constateert SIRE.

Uit het onderzoek van Trendbox blijkt ook dat driekwart van respondenten vindt dat campagne herhaald moet worden. SIRE gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om de campagne onder te brengen bij een organisatie die de campagne ‘adopteert’. Eén concreet uitvloeisel van de campagne is de uitreiking van Hulpverleners Award op 25 mei door stichting Hulp voor Hulpverleners.